جستارهای شخصی
جستارهای شخصی

من یک فریبکار هستم؟

فکر می‌کنید اولین باری که متنم خوب از آب درآمد و از استاد نویسندگی بازخوردِ خوب گرفتم چه حسی داشتم؟  مثل هر آدمِ طبیعیِ دیگری

ادامه مطلب »
جستارهای شخصی

آنچه از بیماری‌ام آموختم

با همدردی گفت: «ایشالا سرطان نیست اما تو حتما اسکنِ هسته‌ای رو انجام بده.» گفتم: «خانم دکتر باورتون میشه این مدت انقدر درد کشیدم که

ادامه مطلب »